Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Image result for tradeVenäjä on perinteisesti ollut yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Erilaiset poliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet kaupankäyntiin, mutta silti Venäjän kaupan merkitystä Suomelle ei voi väheksyä. Venäjä on tuonnin osalta Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani ja viennin osalta viidenneksi merkittävin. Sen osuus koko Suomen viennistä oli noin kuusi prosenttia vuonna 2016 ja tuonnin osuus reilu 11 prosenttia.

Taloudellisessa yhteistyössä läheisyys on aina yksi tärkeä tekijä, joka lisää kumppanuutta. Kun maat ovat lähellä toisiaan, logistiset yhteydet ovat yleensä hyvät ja tavaroiden kuljettaminen siten vaivatonta ja nopeaa. Monesti – ei toki aina – naapurimaiden välillä on myös kulttuurisia ja sosiaalisia yhtäläisyyksiä, mikä tarkoittaa sitä, että maissa kulutetaan samantyyppisiä tuotteita ja palveluja. Siksi yritysten on luontevaa ja helppoa myydä tuotteitaan naapurimaihin, sillä niillä on todennäköisesti kysyntää. Näin on etenkin elintarvikkeiden osalta, sillä ihmisten makutottumukset ovat usein melko pysyviä ja yhteneväisiä maantieteellisesti. Kaupankäynnin sujuvuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi se, että Suomella ja Venäjällä on käytössä sama raideleveys, mikä helpottaa merkittävästi kuljetusten jouhevuutta.

Suomen Tullin tilastot kertovat, että vuonna 2017 Suomen ja Venäjän välillä käydyn kaupan arvo oli 9,1 miljardia euroa. Tästä summasta Suomen tavaraviennin arvo oli noin 3 miljardia euroa ja vastaavasti Venäjän tuonnin arvo tavaroiden osalta Suomeen oli noin 6,1 miljardia euroa. Viennin määrä laski kuusi prosenttia verrattuna edeltävään vuoteen samalla kun tuonti kasvoi kolme prosenttia.

Suomesta viedään Venäjälle tyypillisesti erilaisia investointituotteita. Vahvoilla ovat kemianteollisuuden valmistamat tuotteet, teollisuuskäyttöön tarkoitetut koneet sekä perinteisesti myös erilaiset metsäteollisuuden valmistamat puu- ja paperituotteet.

Tuonnin osalta kauppaa käydään etenkin raaka-aineiden osalta. Tämä on tietenkin hyvä asia Suomen kannalta, sillä useimmissa tapauksissa on etu ostaa raaka-aineet maailmalta ja jalostaa ne omassa maassa. Näin syntyy arvonnousua, jonka hyödyt jäävät omaan maahan. Merkittävimmät tuontituotteet ovat öljy ja erilaiset öljytuotteet. Suomeen tuodaan Venäjältä myös kemian- ja puuteollisuudeen tuotteita.

Puhuttaessa Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta, on syytä mainita myös matkailu. Venäläiset turistit Suomessa ovat tärkeä tekijä Suomen taloudelle. Venäläiset tuovat vuosittain merkittäviä summia Suomeen matkailun muodossa.