Venäjän taloudellinen tulevaisuus vaikuttaa kaiken kaikkiaan positiiviselta

Image result for финансовое будущее РоссииVenäjän talous on heräämässä ja piristymässä ja kasvua on näkyvissä, sanoo East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen. East office on 24 suomalaisen osakkaan halussa oleva osakeyhtiö, jonka tavoitteena on vahvistaa omistajiensa Venäjän suhteita. East Office tiedottaa omistajiansa Venäjän taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä.

Myös lukujen puolesta voidaan uskoa Venäjän talouden kasvuun. Suomen vienti Venäjälle kasvoi vuona 2017 tammi-maaliskuussa 29 prosenttia. Erityisesti koneiden ja laitteiden vienti on kasvanut huimasti, mikä vaikutti paljon kokonaisviennin kasvuun. Koneiden ja laitteiden vienti kokonaisviennistä oli peräti 40%. Konevientiä on osaltaan edistänyt Venäjän asettamat elintarvikkeiden tuontikiellot. Tuontikiellot ovat toisaalta myös kasvattaneet Venäjän maataloutta, mikä oli yksi syy niiden asettamiseen.

Viime vuonna 2017 suomalais-venäläisen kauppakamarin julkaisema yritysbarometri ennusti myös Venäjän talouden kasvua. Barometrissa 57% vastanneista arvioi viennin kasvavan Venäjälle seuraavan 6kk aikana. Myös 63% Venäjällä toimivista yrityksistä uskoivat tulojen kasvuun. Nyt vuonna 2018 tilanne on muuttunut vähän, sillä tuonnin kasvu on hieman heikentynyt syksystä 2017. Monen yrityksen tuonti Venäjällä kasvaa edelleen, mutta samalla on useita, joiden tuonti laskee. Kolmasosan tuonti kasvaa ja viidesosan taas laskee. Erityisesti teollisuusyritysten tuonnin kehitys on nyt heikointa. Kuitenkin, tuonnin kasvua odottavien määrä on suurin sitten kymmeneen vuoteen. Luvut eivät aina mene niin johdonmukaisesti samaan suuntaan, sillä uudessa Venäjän-kaupan barometritutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, että enää vain alle puolet (40%) uskoo Venäjän talouden kasvuun, mikä on aika suuri muutos edellisen vuoden 63:een prosenttiin. Mutta, toisaalta, kyselyyn oli vastannut ainoastaan 300 henkilöä ja kokonaisvaltainen tunnelma on kuitenkin edelleen positiivinen Venäjän talouden ja tuonnin suhteen. Yli 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen. Liiketoiminnan ja viennin harjoittajat listaavat suurimmiksi ongelmikseen poliittisen tilanteen, tullauksen, ruplan kurssin, taloudellisen epävakauden ja vähäisen kysynnän.

Yritykset, jotka toimivat palveluiden, kuljetuksen tai suunnittelun toimialoilla ovat muita toimialoja optimistisempia tulevaisuuden suhteen.

Investoineiden yritysten määrä on korkeimmillaan sitten syksyn 2016. Yritykset ovat investoineet

pääasiassa tytäryhtiöihinsä, edustustoon tai yhteisyrityksiin. Barometrin mukaan investointeja harkitsevien yritysten määrä on kuitenkin kasvanut edellisen syksyn barometriin verrattuna, joten tilanne näyttäisi kaiken kaikkiaan olevan positiivinen Venäjän talouden kasvun suhteen.