Investointeja Venäjältä

Related imageViime aikoina Venäjän talous on ollut pienoisessa nousussa laskusuhdanteen jälkeen. Nyt talouden noustessa myös ulkomaaninvestoinnit sekä Venäjälle, että Venäjältä muihin maihin ovat lisääntyneet. Venäjän taloudessa investointeja ovat jarruttaneet epävakaat markkinat ja korruptio, jota on kuitenkin yritetty sitkeästi kitkeä kehittämällä toimivaa talouspolitiikkaa. Myös ruplan arvon nouseminen on vaikuttanut Venäjän talouden kasvuun.

Venäjä haluaa laajentaa markkinoitaan

Koska Venäjän vienti perustuu enimmäkseen energiantuotantoon, on Venäjä osoittanut erityistä kiinnostusta investoimaan ympäristöteknologiaan. Suomalaiset yritykset ovat venäläisten sijoittajien kiikarissa myös siksi, että toiminnan siirtäminen Suomeen helpottaa pääsyä EU:n markkinoille, jonne kohdistuu paljon vientiä Venäjän suunnalta.

Sijoituksia ja toimintoja Venäjä suuntaa erityisesti myös entisiin Neuvostoliiton maihin. Investoinnit ovat olleet viime aikoina erityisesti kasvussa ja osasyynä tähän epäillään Venäjän poliittisia päättäjiä, jotka haluavat osittain talouspolitiikalla ylläpitää Venäjän johtavaa asemaa Euraasian alueella. Venäjä on myös saanut Kiinasta merkittävän kilpailijan ulkomaanmarkkinoille ja se on varmasti lisännyt osittain halua investoida ulkomaille. Kiina on kunnostautunut erityisesti uusiutuvien energiamuotojen kehityksessä maan sisällä.

Kotimaisten tuotteiden kysyntä kasvaa

Venäjällä on myös haluttu satsata kotimaisiin tuotteisiin ja parempaan laatuun. Valtiolla on käytössä niin sanottu tuonninkorvausohjelma, joka takaa kotimaiselle tuotteelle kilpailuedun. Venäjällä halutaan myös vahvasti suojella omaa taloutta ja markkinoita. Tämä näkyi muun muassa Venäjää vastaan asetetuissa pakotteissa vuonna 2014. Tällöin Venäjä asetti myös vastapakotteet EU-maihin. Venäjällä on myös tuontirajotteita tiettyjä tuotteita vastaan, jotta se vahvistaisi omia markkinoitaan näiden tuotteiden osalta.

Suomella runsaasti potentiaalia

Toisaalta talouden kasvu näkyy tiettyjen alojen kysynnän kasvuna myös Suomessa, mutta Suomen kannalta harmillisesti Venäjän investoinnit kohdistuvat useammin Baltian maihin, sillä ne vaikuttavat houkuttelevammalta halvemman verotuksen vuoksi. Suomessa investointihalukkuutta saattaa rajoittaa myös runsas byrokratia ja siihen liittyvä ajankäyttö. Kuitenkin Suomessa houkuttelee korkea tekninen osaaminen varsinkin lääke- ja kemikaaliteollisuudessa, jolle on korkea kysyntä. Myös ympäristöteknologian ja metsän hoidon osaaminen on Suomessa korkealla tasolla, joten tämä voi toimia houkuttimena sijoittajille. Viimeisenä myös matkailuala on ollut jatkuva venäläisiä turisteja Suomeen vetävä teollisuudenala, johon löytyy varmasti kiinnostusta venäläisiltä sijoittajilta.