Laman vaikutus uhkapelaamiseen

Image result for cardsUhkapelaaminen lisääntyy laman aikana

Tutkimukset osoittavat, että uhkapelaaminen lisääntyisi laman aikana. Näin tapahtui muun muassa 2008 vuoden kriisin aikaan, jolloin koettiin yksi rajuimmista finanssikriiseistä 1930-luvun suuren laman jälkeen.

Laman aikana koettiin huomattavaa lisääntymistä rahapelitoiminnassa yli 3,5 vuoden ajan esimerkiksi Islannissa. On olemassa vahvaa näyttöä sille, että vastaavanlaisen kriisin aikana ilmenevien yksittäisten taloudellisten vaikeuksien ja uhkapeleihin osallistumisen lisääntymisen välillä on voimakas yhteys. Esimerkiksi lotto- ja raaputusarpoja ostetaan enemmän toivoen helppoa ulospääsyä taloudellisista vaikeuksista. On kuitenkin otettava huomioon, että kasinopelaaminen vähentyi laman aikana. Ihmiset suosivat arpalippujen ostamista joko nettikasinoilta (oppaasi nettikasinolle) tai kioskeilta.

On myös löydetty, että uhkapelaamisen lisääntymisen ennen kriisiä aloittaneiden lisäksi myös ihmisillä, jotka eivät ole osallistuneet uhkapeleihin, on suurempi taipumus aloittaa uhkapelaaminen laman aikana. Islannin kaltainen, vastaava ilmiö havaittiin muun muassa Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Irlannissa.

Amerikkalaiset optimisteja mutta eivät kasinoiden suhteen

Erityisesti amerikkalaiset tykkäävät ottaa riskejä. Heille ominaista on yltiömääräinen optimistisuus ja riskien vähättely. Tämä näkyi 1930-luvun laman aikana, jolloin ihmiset ostivat asuntoja, joihin heillä ei ollut varaa, lainarahalla.

Laman aikana amerikkalaiset kuitenkin pidättäytyvät kasinoilla pelaamisesta pitäen niitä liian riskialttiina. Kasinoiden luvattu maa, Las Vegas, koki erityisen kovan kolhun. Vuonna 2008 muun muassa lentoliikenne väheni noin 13 % sekä kasinoiden rahavarastot hupenivat jopa 40-90 %. Laman aikaan kasino-omistajat pelkäsivät jopa joidenkin kasinoiden jäävän lähes käyttämättömiksi ja tappiollisiksi. Esimerkiksi Las Vegas Sands ilmoitti 2008 marraskuussa irtisanovansa 11 000 työntekijää ja luopuvan laajennusprojekteista. Kaiken kaikkiaan uhkapelaamisesta johtuva bruttotulo tippui ennen näkemättömät 8,1 %.

Voisiko vuoden 2008 lama tapahtua uudelleen?

Vuoden 2008 kriisin yksi suurimpia ongelmia oli velkojen kerrokset. Pankit lainasivat rahaa huolimattomasti eivätkä pitäneet tarpeeksi suurta varastoa. Tällöin he lainasivat muilta pankeilta, jotka myös lainasivat rahaa huolimattomasti. Kun velkoja vihdoin peräänkuulutettiin eikä kukaan enää suostunut lainaamaan rahaa velkojen maksuun, kaatuivat pankit kuin dominonappulat.

Nykyään Euroopan keskuspankki ohjaa lainarahan käyttöä säätämällä ohjauskorkoa. He pyrkivät välttämään uutta lamaa varmistamalla, että pankit lainaavat vastuullisesti. Lisää keskuspankin toiminnasta voi lukea osoitteesta: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fi.html.